ภาพบรรยากาศการมอบรางวัล กีฬา เทเบิลเทนนิส วันที่ 31 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการมอบรางวัล กีฬา เทเบิลเทนนิส วันที่ 31 ม.ค. 2561 (Official Photo)