ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิสวันที่ 31 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส วันที่ 31 ม.ค. 2561 เวลา 08.00-12.00 น.
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ถ่ายภาพโดย นายธนากร บุญเจริญ นางสาวกันติชา แผ้วพลสง นายสาริน พูนเพ็ชรประดับ นายกฤษกร พิพัฒน์กิจไพศาล อุกฤษ ณ สงขลา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย ศิริวรรณ ชอบธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ