ภาพบรรยากาศพิธีปิดราชมงคลธัญบุรีเกมส์ วันที่ 31 มกราคม 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศพิธีปิดราชมงคลธัญบุรีเกมส์ วันที่ 31 มกราคม 2561  ณ สนามกีฬากลาง มทร.ธ

ถ่ายภาพโดย นายสุทธิพงษ์ ศรีเมฆ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน-บอล

จัดทำอัลบั้มโดย นายณัฐพล เหลืองอ่อน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ