ภาพบรรยากาศการมอบรางวัลโครงการประกวดภาพถ่ายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

ภาพบรรยากาศการมอบรางวัล

โครงการประกวดภาพถ่ายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานมอบโล่และเงินรางวัล แก่ผู้ชนะโครงการประกวดภาพถ่ายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ประเภทนิสิต นักศึกษาและประเภทสื่อมวลชนและบุคคลทั่วไป ณ หน้าหอเกียรติยศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี