แผนที่การแข่งขันกีฬาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แผนที่การแข่งขันกีฬาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  

สนามวอลเล่ย์บอล

 

สนามฟุตบอล

 

สนามฟุตบอล

 

สนามกีฑา

 

สนามวอลเลย์บอลชายหาด

 

สนามเทนนิส 1

 

สนามเทนนิส 2

 

สนามเซปัคตะกร้อ

 

สนามตะกร้อลอดห่วง

 

สนามกีฬาลีลาศ

 

สนามกีฬา เทควันโด ยูโด

 

สนามกีฬาเปตอง

 

สนามกีฬาหมากกระดาน

 

สนามเทเบิ้ลเทนนิส

 

สนามปันจักสีลัต

 

สนามกีฬาคาราเต้-โด้

 

สนามฮอกกี้

 

สนามกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง

 

สนามกีฬาเพาะกาย

 

สนามกีฬาดาบไทย