มาสคอตการแข่งขัน งานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45

มาสคอตการแข่งขัน งานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 RMUTT GAMES 2018 มี 2 ตัว คือ

น้องอินโน เป็นผู้ชาย มาจากคำว่า “Innovative” และ
น้องนีโอ เป็นผู้หญิง มาจากคำว่า “Neo Technology”
สะท้อนวิสัยทัศน์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย RMUTT Innovative University มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล
ลักษณะนิสัย ของน้องอินโนและนีโอ จะชอบพูดคุย เป็นมิตร ยิ้มแย้ม ร่าเริง และมุ่งมั่น ซึ่งการแสดงออกนี้จะสะท้อนแนวคิดการแข่งขันที่ว่า “นวัตกรรมกีฬาสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัย” อันจะช่วยสร้างความสามัคคีของการแข่งขัน
องค์ประกอบหลัก ลำตัวและใบหน้าของมาสคอตจะเป็นสีเงิน สะท้อน ความทันสมัย เครื่องแต่งกายสื่อความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ Hand-on โดยสวมหมวก ถุงมือและรองเท้าเป็นสีนํ้าเงินเข้ม (Royal Blue) ซึ่งเป็นสีประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใบหน้ายิ้มแย้ม สวมแว่นตาใสสะท้อน แสงดิจิตอล สื่อถึงเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ และมีลำแสงสีเหลืองที่ข้อมือ ข้อเข่า ตามถุงมือและรองเท้า สื่อความสามารถของมาสคอตที่สะท้อนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และหมวกบนศรีษะ เป็นรูปดอกบัวสวรรค์ ซึ่งเป็นต้นไม้มงคลประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บนหน้าอกเสื้อมีสัญลักษณ์การแข่งขัน