มทร.ธัญบุรีพร้อมจัด’ราชมงคลธัญบุรีเกมส์’ กีฬาปัญญาชนครั้งที่45นวัตกรรมกีฬาสร้างสรรค์

เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 04 มกราคม พ.ศ. 2561

วิศวชิต บุญเรือง : รายงาน

   รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันฯ เปิดเผยว่าทาง มทร.ธัญบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45″ หรือ ‘ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” จะมีในระหว่างวันที่ 22-31 ม.ค.2561 นี้ ซึ่งจะมีสถาบันการศึกษาภายในประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด
ประมาณ 114 สถาบัน และจำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประมาณ 15,000 คน เป็นเวลา 10 วัน โดยกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของนักศึกษามหาวิทยาลัยทางด้านกีฬาและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแต่ละ สถาบันกีฬาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ และสร้างความสามัคคี

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยซึ่งมีประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาและเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้การจัดการแข่งขันมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ดังนั้นการเตรียมสนามกีฬา สถานที่ต่าง ๆ ให้พร้อมต่อ การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” จึงจำเป็นต้องมีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำแผนงาน, งบประมาณ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยทั้งการหาผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน

   แนวคิดของ”ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” คือ “นวัตกรรมกีฬาสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัย” เป็นการส่งเสริมการแข่งขัน ที่เปี่ยมด้วยน้ำใจนักกีฬา และยังมีการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพในการใส่ใจในการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สังคมไทยสู่เป้าหมายในการมีสุขภาพกาย สุขภาพใจดีถ้วนหน้า

   ‘สนามกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันมี 2 สนามหลัก ได้แก่ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและสนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งเป็นสนามแข่งขันมาตรฐานระดับชาติ ส่วนหมู่บ้านนักกีฬา ได้จัดสรรหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยทั้ง 2 มหาวิทยาลัยเป็นที่พักนักกีฬา พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งระบบขนส่งมวลชนระบบรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย มีทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ให้บริการทุกสนามแข่งขัน ซึ่งคาดหวังว่า ‘ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ที่ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม พ.ศ. 2561 จะแสดงถึงการรวมพลรวมพลังของชาวมหาวิทยาลัย โดยทางคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน ‘ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ได้ประสานงานร่วมกับจังหวัดปทุมธานี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คณะกรรมการบริหาร กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) และจากสมาคมกีฬาต่าง ๆ เพื่อดำเนิน การแข่งขันตามวัตถุหประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบหลักเกณฑ์ และนโยบายที่ได้ ตั้งไว้”
สนามที่ใช้ในการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกสถาบันที่จะจัดแข่ง จำนวน 39 ชนิดกีฬา เป็นกีฬาบังคับ 10 ชนิด ประกอบด้วย กรีฑา ว่ายน้ำ บาสเกตบอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล แบดมินตัน เซปักตะกร้อ เทควันโด ฟุตซอล เทนนิส กีฬาเลือกสากล 21 ชนิด ประกอบด้วย วอลเลย์บอลชายหาด เปตอง ลีลาศ เทเบิลเทนนิส ดาบสากล ปันจักสีลัต คาราเต้-โด ยูโด ยูยิตสู ฮอกกี้ แฮนด์บอล ซอฟต์บอล ยิงปืน ปีนหน้าผา กอล์ฟ มวยสากลสมัครเล่น รักบี้ฟุตบอล เรือพาย เชียร์ลีดดิ้ง เพาะกาย เอแม็ท กีฬาเลือกทั่วไป 3 ชนิด ครอสเวิร์ด บริดจ์ หมากกระดาน กีฬาไทย 3 ชนิด มวยไทยสมัครเล่น ตะกร้อ ลอดห่วง ดาบไทย และกีฬาสาธิต 2 ชนิด ประกอบด้วยบาสเกตบอล 3 คน เอ็กซ์ ตรีม โดยผู้ที่สนใจเรื่องของสนามแข่งขันแต่ละ ชนิดกีฬาและตารางการแข่งขัน สามารถติด ตามผ่านทางสื่อ มวลชนทั่วไป และเว็บไซต์ของการแข่งขัน www. thanyaburi45.rmutt.ac.th ได้ตลอด

   ในส่วนของทางด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ที่พักนักกีฬา ระบบขนส่ง ภายในมหาวิทยาลัยมีรถไฟฟ้า รับ-ส่ง โดยไม่คิดค่าบริการระหว่างหอพักนักกีฬาสนามแข่งขัน หรืออาคารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ เวลา 07.00-19.00 น. ส่วน การรักษาพยาบาล มีโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่พร้อมให้บริการทุกสนามแข่งขัน และ ระบบรักษาความสะอาด/ความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมีการจัดจ้างบริษัทรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยประจำอาคารทุกอาคารสำหรับความปลอดภัยตลอด 24 ชม. จึงขอให้ผู้ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันสบายใจได้และขอเรียนเชิญผู้ที่ สนใจติดตามข่าวสาร พร้อมทั้งเชิญเดินทางไปเชียร์ ชมกีฬาในครั้งนี้ที่เราจะทำงานอย่างเต็มที่ อธิการบดี มทร.ธัญบุรีกล่าวย้ำใน ตอนท้าย.