คอลัมน์ มุมที่5

เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561

‘อารักษ์’
.. ปลายเดือนนี้มีกีฬาให้ชมและเชียร์กัน เริ่มจากกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ระหว่าง 22-31 ม.ค. ภายใต้คำขวัญ “นวัตกรรม กีฬาสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัย” จะมีนักกีฬาทั่วประเทศมาชุมนุมกัน โดยปีนี้มีม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็น “เจ้าภาพ”