กำหนดการพิธีเปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

กำหนดการพิธีเปิด
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561
ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
—————————————-

เวลา 17.00 น. ประธานในพิธี พณฯ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) เดินทางมาถึงสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และเข้าสู่ที่นั่งบนอัฒจันทร์ วงโยธวาฑิตนำขบวนพาเหรด และคณะนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันเข้าสู่สนาม
เวลา 18.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ดร.พินิจ บุญเลิศ) กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และนักกีฬาสู่จังหวัด
ปทุมธานี
เวลา 18.15 น. เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา (ดร.สุภัทร จำปาทอง) กล่าวต้อนรับผู้มีเกียรติและนักกีฬา เข้าสู่การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”
เวลา 18.20 น. ประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) (ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์) กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”
เวลา 18.30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ) ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน และเชิญประธานในพิธีมอบของที่ระลึกให้กับผู้สนับสนุนกีฬา
เวลา 18.40 น. ประธานในพิธี พณฯ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) กล่าวเปิดการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” (บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
เวลา 18.45 น. พิธีเชิญธงชาติ ธง กกมท. และธงกีฬา ขึ้นสู่ยอดเสา (เพลงชาติ) และ (เพลงกราวกีฬา)
เวลา 18.55 น. นักกีฬาอาวุโสนำนักกีฬา กล่าวปฏิญาณตน ผู้แทนผู้ตัดสินนำผู้ตัดสิน กล่าวปฏิญาณตน
เวลา 19.05 น. พิธีจุดคบเพลิงเปิดการแข่งขันกีฬา
เวลา 19.20 น. การแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”
เวลา 20.00 น. สิ้นสุดพิธีเปิด

———————————————————-

กำหนดการพิธีเปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” (165.2 KiB, 193 downloads)