เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ที่มทร.ธัญบุรี ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ร่วมแถลงข่าวความพร้อมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45  หรือราชมงคลธัญบุรีเกมส์
ดร.สุภัทร กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาเป็นกิจกรรมสำคัญประการหนึ่งตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาในด้านกีฬาและสุขภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ฝึกฝน พัฒนาและเข้าร่วมแข่งขันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างมิตรภาพอันดีระหว่างกัน ในภาพรวมทั้งหมดของการจัดการแข่งขันกีฬาปัญญาชนที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้มีทิศทางไปในทางที่ดี เหมาะสมและมีความน่าสนใจ ได้เห็นการเริ่มต้นการจัดการแข่งขันจากเจ้าภาพทั้ง 3 มหาวิทยาลัยอย่างสมัครสมานสามัคคี มีศักยภาพ
ด้าน รศ.ดร.ประเสริฐ เผยว่า มทร.ธัญบุรีได้รับเกียรติให้เป็น เจ้าภาพหลักในการแข่งขันระหว่างวันที่ 22-31 ม.ค.นี้ พร้อมเจ้าภาพร่วมอีก 2 มหาวิทยาลัยคือ ม.ธรรมศาสตร์ และ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ที่ร่วมกันบูรณาการและแสดงศักยภาพร่วมกัน ครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศกว่า 112 สถาบันเข้าร่วมชิงชัย 37 ชนิดกีฬา รวม 430 เหรียญทอง

          บรรยายใต้ภาพ
กีฬาปัญญาชน – รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แถลงข่าวจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” วันที่ 22-31 ม.ค.นี้ ที่ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลอง 6 จ.ปทุมธานี

ที่มาข่าว : RMUTT News

http://www.pr.rmutt.ac.th/news/13046