กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 แข่งขันวันที่ 22 – 31 มกราคม 2561

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เจ้าภาพหลักการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ‘ราชมงคลธัญบุรีเกมส์’ เคาท์ดาวน์เข้าสู่ “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”  โดย รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี  กล่าวว่า มทร.ธัญบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพหลักในการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 22 – 31 มกราคมนี้ พร้อมเจ้าภาพร่วมอีก 2 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่ร่วมกันบูรณาการและแสดงศักยภาพร่วมกันในการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาปัญญาชนอันยิ่งใหญ่ ที่ใช้กิจกรรมกีฬาและความสามารถเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและบุคลากรของแต่ละสถาบัน ที่จะทำให้ทุกคนได้สัมผัสกับประสบการณ์แห่งกีฬาและจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรักกีฬาในการก้าวสู่เส้นทางสายกีฬาต่อไป

สำหรับ การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศกว่า 112 สถาบัน เข้าร่วมชิงชัย 37 ชนิดกีฬา รวม 430 เหรียญทอง ทั้งกีฬาบังคับ กีฬาสากล กีฬาเลือกทั่วไป กีฬาไทย พร้อมด้วยกีฬาสาธิต

“นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ มทร.ธัญบุรี มีโอกาสต้อนรับทัพนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทั่วประเทศในครั้งนี้ ผมขอเชิญชวนทุกคนร่วมแสดงพลังสปิริตนักกีฬาในการร่วมแข่งขันครั้งนี้ โดยมุ่งเป้าหมายเดียวกันภายใต้แนวคิด นวัตกรรมกีฬาสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัย แล้วพบกันที่ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” อธิการบดีมทร.ธัญบุรี กล่าว
ที่มาข่าว : คม ชัด ลึก