เมื่อเวลา13.45  น.ของวันที่ 15 ม.ค.2561  ที่ศูนย์สื่อสารมวลชนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยได้จัดการแถลงข่าวการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่45  ราชมงคลธัญญบุรีเกมส์ซึ่งจะจัดการแข่งขันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในระหว่างวันที่  22ถึง31 มกราคม  2561
ผู้ดำเนินการแถลงข่าวมีดร.สุภัทร  จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการร่วมกับรศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัตน์ อธิการบดีม.เทคโนโลยีราชมงคล  ศ.  แพทย์หญิงอรพรรณ  โพชนุกูล รองอธิการบดีม.ธรรมศาสตร์  รศ.นายแพทย์โอฬาร พรหมาลิขิต  รองอธิการบดีม.ศรีนครินทรวิโรฒ  รศ.ดร.วิชิต    คนึงสุขเกษม   ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาอาชีพเพื่อความเป็นเลิศ กก.มท. โดยคณะผู้แถลงข่าวเผยว่ากีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่45  นี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่   22 ถึง31 ม.ค.โดยคาดว่าจะมีนักกีฬาระดับอุดมศึกษาจากทั่าวประเทศมาเข้าร่วมการแข่งขันไม่ต่ำกว่า 12,000 คน   ซึ่งปีนี้มีเจ้าภาพร่วม 3  สถาบันคือเจ้าภาพหลักได้เแก่ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    เจ้าภาพรองคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยาเขตรังสิตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก
การแข่งขันในครั้งที่45 นี้มีสถาบันระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันรวม112  สถาบัน  เข้าร่วมชิงชัยกีฬารวม 37 ชนิดกีฬา ชิงทั้งหมด 430  เหรียญทองซึ่งจะใช้สนามแข่งขันของ 3 มหาวิทยาลัยร่วมกันโดยมีตัวมาสคอทเป็นรูปตัวการ์ตูนชายได้แก่นายอินโนและตัวการ์ตูนหญิงได้แก่นางสาวนีโอ

ที่มาข่าว : แนวหน้า

http://www.naewna.com/sport/314483