ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ที่ มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เริ่ม 08.00 น.

ที่มาข่าว: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561