ภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอล วันที่ 22 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอล วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 10.00-11.30 น. ณ สนามฟุตบอลหน้าตึกครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย วุฒิไกร เข็มกลัด คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย อภินันท์ เข็มสัมฤทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ