มอบป้ายสุขาภิบาล อาหารสะอาด รสชาติอร่อย 
clean food good taste