ภาพบรรยากาศการประชุมผู้จัดการทีมกีฬาเปตอง วันที่ 21 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศการประชุมผู้จัดการทีมกีฬาเปตอง วันที่ 21 ม.ค. 2561 ณ ห้องประชุมศิลป์นิเทศ อาคาร 4 ตึกศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย กฤษดา ยังสุข และ จุฬาลักษณ์ ปานวุฒิ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

จัดทำอัลบั้มโดย ปิยะ เฟื่องภักดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ