ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิส วันที่ 22 ม.ค. 2561 เวลา (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิส วันที่ 22 ม.ค. 2561 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์ฝึกเทนนิส 1 และ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย ภานุวัฒน์ จิตอารี และ จิตริน เตื่อยโยชน์ หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย ปาริชาติ ชัยพิเนตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ