ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ลีลาศ วันที่ 22 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ลีลาศ วันที่ 22 ม.ค. 2561 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย พรเทพ อินทร์อักษร และ นายอนุชา สุขตลอดกาล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย หทัยรัตน์ รัตนบุรี คณะ บริหารธุรกิจ
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ