ภาพบรรยากาศการแข่งขันเปตอง วันที่ 22 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเปตอง วันที่ 22 ม.ค. 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายนเรนทร์ฤทธิ์ ลำดวน, นางสาวจุฬาลักษณ์ ปานวุฒิ และนายอิทธิพัฒน์ เอกจำนงค์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

จัดทำอัลบั้มโดย นายปิยะ เฟื่องภักดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ