ภาพบรรยากาศการแข่งขันเปตอง วันที่ 22 ม.ค. 2561 (บ่าย)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเปตอง วันที่ 22 ม.ค. 2561 (บ่าย)