ภาพบรรยากาศการประชุมผู้จัดการทีมลีลาศ วันที่ 21 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศการประชุมผู้จัดการทีมลีลาศ วันที่ 21 ม.ค. 2561