ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตซอล วันที่ 22 มกราคม 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตซอล วันที่ 22 มกราคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สนามแข่งขันฟุตซอล ยิมเนเซียม 5)

ถ่ายภาพโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดทำอัลบั้มโดย นายภูริศ จันทรณี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ