ภาพบรรยากาศการแข่งขัน รักบี้ฟุตบอล วันที่ 22 ม.ค. 2561  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

ถ่ายภาพโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

จัดทำอัลบั้มโดย  นางสาวเบญธิญา วะรินทร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ