ภาพบรรยากาศการแข่งขัน บาสเกตบอล วันที่ 22 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศกีฬาบาสเกตบอล วันที่ 22 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ถ่ายภาพโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

จัดทำอัลบั้มโดย อิศรพงษ์ พรมลาย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ