ภาพบรรยากาศการแข่งขันยูโด วันที่ 22 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันยูโด วันที่ 22 ม.ค. 2561 (เย็น)