ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ยูโด วันที่ 22 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ยูโด วันที่ 22 ม.ค. 2561 (Official Photo)