ภาพบรรยากาศกีฬาเรือพาย วันที่ 22 มกราคม 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศกีฬาเรือพาย วันที่ 22 มกราคม 2561 (Official Photo)