ภาพบรรยากาศการแข่งขัน เรือพาย วันที่ 22 ม.ค. 2561 (official photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน เรือพาย วันที่ 22 ม.ค. 2561 (official photo)