ภาพบรรยากาศการแข่งขันดาบสากล วันที่ 22 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันดาบสากล วันที่ 22 ม.ค. 2561 (Official Photo)
ณ ยิมเนเซียม 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต