ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561
ออกสตาร์ตกันไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคล ธัญบุรีเกมส์” ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จังหวัด ปทุมธานี เป็นเจ้าภาพ
โดยการชิงชัย จะมีไปจนถึงวันที่ 31 ม.ค.นี้
ใครสะดวก อยู่ใกล้ๆ ไปติดตามกันได้ นอกจากสนามที่ มทร.ธัญบุรี เป็นเจ้าภาพหลักแล้ว ยังมีแข่งขันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน รับเป็นเจ้าภาพร่วมในครั้งนี้อีกด้วย
ว่ากันถึงกีฬาปัญญาชน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) ซึ่งมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธาน ก.ก.ม.ท. นั่งหัวโต๊ะ ไปเมื่อหลายวันก่อน มีประเด็นที่น่าสนใจ ชวนให้คิดอยู่เรื่องหนึ่ง
ที่ประชุมวันนั้น มีการเสนอให้แก้ปัญหาการไม่ทำตามระเบียบข้อบังคับ หาทางหลีกเลี่ยงกฎ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ทั้งจากคุณสมบัตินักกีฬา และเกี่ยวกับการแข่งขัน ที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
ทางประธาน ก.ก.ม.ท. ระบุว่า จะหามาตรการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น มองว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากการตั้งเป้าหมายที่ความเป็นเลิศมากเกินไป
ดังนั้น ก.ก.ม.ท. จะกลับมาดูทิศทางใหม่ว่า การแข่งกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จัดเพื่อใคร และเพื่ออะไร มากกว่าที่จะมุ่งแต่ความเป็นเลิศ จัดแล้วต้องเสียงบประมาณมาก แต่ไม่มีส่วนร่วม จากทั้งในสถาบัน และชุมชน
สำหรับในเรื่องนี้ มองว่า ประธาน ก.ก.ม.ท. น่าจะยังสับสนอยู่เล็กน้อย ซึ่งต้องยอมรับความจริงกันว่า เป้าหมายของคนทำกีฬา ต้องการความเป็นเลิศกันทั้งนั้น เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลย ไม่อย่างนั้นจะแข่งขันกันไปเพื่ออะไร
ที่อดทนฝึกซ้อมเสียเหงื่อกันไปนักต่อนัก และช่วงแข่งก็สู้กันแบบสุดฤทธิ์ เพื่อความสามัคคี เพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นหลัก คงไม่ใช่แน่
เรื่องความสมัครสมานสามัคคีต้องมีอยู่บ้าง แต่ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ของภาพใหญ่ที่น้อยมาก
ดังนั้น ประเด็นเรื่องการฝ่าฝืนกฎอะไรต่างๆนานาที่พูดถึงกัน เป็นเรื่องปลายเหตุ และคนเพียงไม่กี่คนมากกว่า เรามีระเบียบ มีบทลงโทษของการแข่งขัน ของการอยู่ร่วมกันอยู่แล้ว แค่ดึงออกมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ก็น่าจะเพียงพอ
ซ่อมแซม แค่จุดเล็ก ๆ แค่จุดเดียว ไม่ใช่เป็นแผลเท่ามดกัด ต้องโปะยาสลบเพื่อผ่าตัดทำให้เป็นเรื่องใหญ่ ลำพังแค่ฉีดยาชารักษาก็มากเกินไปด้วยซ้ำ
ป้องกันไม่ยาก บทลงโทษต้องเบ็ดเสร็จเด็ดขาด และเข้มแข็ง ให้เกรงกลัวกัน พร้อมๆกับสร้างจิตสำนึกของคนที่เกี่ยวข้องกับเกมนี้ควบคู่กันไปด้วยว่าสิ่งไหนควรไม่ควรทำ
โตขนาดนี้แล้ว ไม่น่าจะสอนกันยาก…
ฟ้าคำราม