ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโด วันที่ 23 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโด วันที่ 23 มกราคม 2561 (เช้า) ณ อาคารฝึกอบรม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ