ภาพบรรยากาศการแข่งขันวอลเลย์บอล วันที่ 22 ม.ค. 2561 (ดึก)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันวอลเลย์บอล
วันที่ 22 ม.ค. 2561 เวลา 18.00-21.00 น.
ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ถ่ายภาพโดย อารยา แสงสว่าง , สโรธร ยาหยี , พัทธีร์ตา สิทธิ์อมรกิตติ์  หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย วราวุฒิ วงษ์งาม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ