ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันที่ 23 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันที่ 23 ม.ค. 2561 (Official Photo) ณ สนามโดมกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย นายอภินันท์ เข็มสัมฤทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ