ภาพเด็ด! เทควันโด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 22 ม.ค. 2561

ภาพเด็ด! เทควันโด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

วันที่ 22 ม.ค. 2561

จอมเตะจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (น้ำเงิน) บุกแหลก เตะไม่ยั้ง คว้าชัยเหรียญทอง เทควันโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กิโลกรัม (ชาย) การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ลูกเตะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (แดง) เหนือกว่า มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (น้ำเงิน) คว้าชัยเหรียญทอง เทควันโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กิโลกรัม (หญิง) การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

 

หนุ่มจอมเตะจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (น้ำเงิน) ตวัดขาเบาเบา ๆ เอาชนะได้อย่างง่ายดาย คว้าชัยเหรียญทองเทควันโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 54 กิโลกรัม(ชาย) การเเข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

สาวน้อยนักเตะจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (น้ำเงิน) หวดแข้งไม่ยั้ง คว้าชัยเหรียญทองเทควันโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 46 กิโลกรัม (หญิง) การเเข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี