ภาพบรรยากาศการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น วันที่ 22 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น วันที่ 22 ม.ค.2561 (Official Photo)
ณ ยิมเนเซียม 1 มหาวิทลัยธรรมศาสตร์

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย นายสาธิต มั่งมี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ