ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิส วันที่ 22 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิส
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ VS มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 22 ม.ค. 2561 (Official Photo)
ณ ศูนย์ฝึกเทนนิส 1 และ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย Official Photo

จัดทำอัลบั้มโดย นางสาวปาริชาติ ชัยพิเนตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ