ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันที่ 23 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันที่ 23 มกราคม 2561 (เช้า)