ภาพบรรยากาศการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล วันที่ 23 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลทีมชาย สายบี คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ vs มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 23 ม.ค. 2561 เวลา 09.00 น.  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

 

ถ่ายภาพโดย สงคราม มีบุญญา ( มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )
จัดทำอัลบั้มโดย วราวุฒิ วงษ์งาม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ