ภาพบรรยากาศการแข่งขันแบดมินตันประเภทหญิงคู่ วันที่ 23 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขันแบดมินตันประเภทหญิงคู่ รอบสอง
วันที่ 23 ม.ค. 2561 เวลา 09.00 น.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ VS จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ ยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ถ่ายภาพโดย ณพรัตน์ สร้องทอง (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

จัดทำอัลบั้มโดย ปาริชาติ ชัยพิเนตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ