ภาพบรรยากาศการแข่งขันบาสเกตบอล วันที่ 22 มกราคม 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน บาสเกตบอล วันที่ 22 ม.ค. 2561

ณ ยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ถ่ายภาพโดย Official Photo

จัดทำอัลบั้มโดย  นางสาวเบญธิญา วะรินทร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ