ภาพบรรยากาศชิงชนะเลิศลีลาศ ประเภท Tango Beginner Class E Std วันที่ 23 ม.ค.2561

ภาพบรรยากาศชิงชนะเลิศลีลาศ ประเภท Tango Beginner Class E Std วันที่ 23 ม.ค.2561

ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Aumpon Homthong / Budsabong Punachiang จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชนะเลิศลีลาศ ประเภท Tango Beginner Class E Std

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Aumpon Homthong / Budsabong Punachiang จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชนะเลิศลีลาศ รุ่น Tango Beginner Class E Std