ภาพบรรยากาศการแข่งขันแบดมินตัน วันที่ 23 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันแบดมินตันทีมหญิง รอบสอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร vs มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วันที่ 23 ม.ค. 2561 เวลา  09.00 น.  ณ ยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ถ่ายภาพโดย ณพรัตน์ สร้องทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
จัดทำอัลบั้มโดย วราวุฒิ วงษ์งาม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ