ภาพบรรยากาศชิงชนะเลิศลีลาศ ประเภท Quickstep Single Dance Class E Std วันที่ 23 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศชิงชนะเลิศลีลาศ ประเภท Quickstep Single Dance Class E Std วันที่ 23 ม.ค. 2561  ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Pattrawut Popantarath / Panchanit Panompai
จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชนะเลิศลีลาศ รุ่น Quickstep Single Dance Class E Std

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย นางสาวญาณิภา จันทร์บำรุง ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง