ภาพบรรยากาศชิงชนะเลิศลีลาศ ประเภท Waltz Single Dance Class E Std วันที่ 23 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศชิงชนะเลิศลีลาศ ประเภท Waltz Single Dance Class E Std วันที่ 23 ม.ค. 2561

ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Kwanchai Makian / Jareewa Pojan-aud จากสถาบันพลศึกษา ชนะเลิศลีลาศ ประเภท Waltz Single Dance Class E Std

ถ่ายภาพโดย Official Photo

จัดทำอัลบั้มโดย นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ