ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด วันที่ 23 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด วันที่ 23 ม.ค. 2561 (เย็น) ณ มหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (สนามวอลเลย์บอลชายหาด)

ถ่ายภาพโดย นายไชยวัฒน์ แสงอ่อน และ นายอากร สำราญจิตรต์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายภัทริยะ ศรีทอง ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์