ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันที่ 23 มกราคม 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 20.00 น. ณ สนามโดมกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ทีมชุดชาย
ระหว่างทีม มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ชนะ  มหาวิทยาลัยบูรพา 2 – 1 เซต
ระหว่างทีม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ชนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  2 – 1 เซต
ระหว่างทีม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2 – 0 เซต

ทีมชุดหญิง
ระหว่างทีม มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ชนะ มหาวิทยาลัยบูรพา 2 – 1 เซต

ถ่ายภาพโดย นายเกียรติพงษ์ วงศ์นา, นายอนุวัฒน์ จิตตรีพล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายอภินันท์ เข็มสัมฤทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ