ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศดาบสากล หญิง วันที่ 23 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศดาบสากล หญิง วันที่ 23 ม.ค. 2561