ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโด วันที่ 23 มกราคม 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโด วันที่ 23 มกราคม 2561 (เย็น) ณ อาคารฝึกอบรม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ