ภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตซอล วันที่ 23 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตซอล วันที่ 23 ม.ค. 2561 (Official Photo)
ณ สนามแข่งขันฟุตซอลยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต