ภาพบรรยากาศการแข่งขันเปตองประเภทคู่หญิง รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 23 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเปตองประเภทคู่หญิง รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 23 ม.ค. 2561 เวลา 13.00-18.00 น
ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยเทโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย จุฬาลักษณ์ ปานวุฒิ และ กฤษดา ยังสุข หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย วรวุฒิ เนื้อทอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ